Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Rioolwaterzuiveringsinstallatie, Soerendonk

ReferentieOverige locatieCiviel

In de combinatie Van de Klok/Aan de Stegge heeft Van de Klok opdracht gekregen voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden zoals een geheel nieuwe biologische zuivering, twee nabezinktanks, een nieuw zandfiltratie systeem, een waterharmonica die het gezuiverde water geschikt maakt voor de ecologische functie van de Bulder AA, en het slopen van de oude zuivering.

RWZI Soerendonk

De bestaande RWZI Soerendonk was technisch en financieel afgeschreven. De waterkwaliteit van de Bulder AA moest in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water voldoen aan scherpe normen. Daarmee zijn ook de eisen die gesteld waren aan het gezuiverde rioolwater hoger komen te liggen. Deze combinatie van factoren was voor de Waterschap De Domme de aanleiding voor een drastische verbouwing.

Rioolwaterzuivering Soerendonk is met deze verbouwing klaar voor een toekomst van zeker 10 tot 15 jaar. Het werk is openbaar aanbesteed.

Op het terrein naast de oude RWZI is de nieuwe RWZI gebouw. De nieuw te bouwen RWZI bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een influentgemaal met fijnrooster en zandvang;
  • Een anaerobetank en voordenintrificatie;
  • Een Oxydatiesloot;
  • Twee nabezinktanks Ø 39m en een retourslipgemaal;
  • Een zandfilter
  • Een technisch gebouw met blowerruimte en indikker;
  • Leidingwerk tot Ø 1400mm met diverse putten en fundaties;
  • Verhardingen en grondwerk.

De nieuwe RWZI is 3 maanden getest, daarna is de oude RWZI gesloopt. Op de plaats van de oude RWZI en naast de nieuwe RWZI is een waterharmonica / waterpark gerealiseerd.

Dit waterpark is een natuurgebied waarin het effluentwater word geloosd. Hier wordt het effluentwater op het gewenste ecologische niveau gebracht. Het effluentwater word geloosd op de Bulder AA. De Bulder AA en de waterharmonica worden met elkaar verbonden door middel van een vistrap.

;
Architect
Ingenieursbureau DHV / Architect van der Stelt en Schoots
Directievoerder
Waterschap de Dommel
Realisatie
Combinatie Van de Klok & Aannemers- en Staalconstructiebedrijf Aan de Stegge
Oplevering
Q1 2012