Experimenteren in de route naar CO2 neutraal?

15 december 2019

De route naar CO2 neutraal is één van de speerpunten in het voorraadbeleid van woningcorporatie Oosterpoort. Samen met de ketenpartners De Variabele, Van de Klok en de Gebroeders Kerkhoff wordt er in een strategische werkgroep op regelmatige basis over dit thema gediscussieerd. Om uiteindelijk te komen tot de goede oplossingen. Maar met alleen praten, leren we niet voldoende. Daarom doen we ook. In de praktijk. Want door te onderzoeken, vinden we antwoorden.

Onderzoek en wijkbenaderingsadvies

De route naar CO2 neutraal is een onderwerp waar veel organisaties, en ook de overheid, nog zoekende zijn. Ludwig Smits, proceseigenaar innovatie en advies bij De Variabele vertelt: “Het is een ingewikkeld vraagstuk waar geen éénduidig antwoord op te geven is. Je hebt heel veel verschillende soorten oplossingen. Maar wat is nu de beste? Dat verschilt per wijk. Want je hebt met zoveel verschillende factoren te maken. Bijvoorbeeld het type en de staat waarin woningen verkeren. De invloed van de seizoenen en het dag- en nachtritme in combinatie met de verschillende oplossingen waarvoor je kunt kiezen. Maar ook de staat van het energienetwerk dat er in de wijk ligt, speelt een rol. En hoe kun je ervoor zorgen dat de CO2 impact van de hele wijk uiteindelijk het grootst is? Dan moeten ook eigenaren van koopwoningen gaan investeren. En voor welke oplossing zullen zij dan gaan kiezen in de toekomst en sluit dat aan bij wat je als woningcorporatie wilt doen bij je huurwoningen? Belangrijk dus om vanuit onderzoek tot een wijkbenaderingsadvies tot komen, zodat je als corporatie en gemeente kunt kiezen voor de juiste oplossing in de wijk.” In januari 2020 starten we met een wijkonderzoek voor de gemeente Berg en Dal.

Experiment in 6 verschillende woningen met 2 typen warmtepompsystemen

Ondertussen leren we ook op andere manieren in de praktijk. In Groesbeek zijn we bezig met een pilot om verschillende typen warmtepompen te testen. Jan Verbruggen, ketenregisseur bij Oosterpoort legt uit: “In samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau en de huurders van 6 woningen, bestaande uit verschillende gezinssamenstellingen, testen we verschillende oplossingen uit. Bij 3 huizen zijn bewoners helemaal van het gas af en zorgt de warmtepomp dat de woning wordt verwarmd en dat er warm water is. Bij 3 andere huizen zijn er hybride warmtepompen geïnstalleerd. Deze hangt naast de cv-ketel en beide systemen vullen elkaar aan. Deze huizen zijn dus niet volledig van het gas af. Maar dat is ook niet het doel. De route naar CO2 neutraal is dat wel. En dan kan het zomaar zo zijn dat een hybride warmtepomp uiteindelijk zorgt voor een beter financieel - en CO2 rendement. Bijvoorbeeld bij slecht geïsoleerde woningen. Maar dit soort conclusies kunnen we pas trekken over een jaar. Als we alle seizoenen hebben gehad en weten wat het onderaan de streep oplevert.” In de tussentijd wordt er elke twee maanden gemeten wat de stand van zaken is.

Fouten maken mag

Het moraal van dit verhaal? De route naar CO2 neutraal is een speurtocht. Door onze krachten te bundelen in de keten, zijn we in staat verschillende oplossingen te onderzoeken en uit te proberen in de praktijk. Dat betekent dat je tijd en geld investeert in ideeën en tegelijkertijd permissie hebt om ernaast te zitten. Want anders kun je natuurlijk niet experimenteren. Dan loopt het soms anders dan gewenst. Maar ook daar leer je weer van!

Wil je meer weten over onze ketensamenwerking? Neem dan contact op met Henny Pries, ketenregisseur bij woningcorporatie Oosterpoort op 024-6638811 of stuur een mail naar HPries@oosterpoortwoon.nl.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal