Interactieve bijeenkomst met een deel van onze co-makers

13 september 2018

Fons van de Klok heeft al eerder gezegd dat het startpunt van co-makership niet bij Van de Klok begint, maar bij het gezamenlijk bedenken van oplossingen voor de behoeften van een opdrachtgever. Op de co-makerdag van 12 september hebben we daarom co-makers die meedenken aan het begin van onze projecten uitgenodigd bij woonbelevingscentrum LIV.

Dit is meteen hét moment om eens te peilen hoe de ‘vlag erbij hangt’ sinds de eerste co-makerdag in 2016. Zijn we met z’n allen op de juiste weg en is de Van de Klok-gedachte ook de gedachte van de co-makers?

Met een clubje co-makers van ongeveer 50 mannen (waar zijn toch die vrouwen…?), die aan het begin van een bouwproces aan bod komen, startten we de middag. Denk daarbij aan installateurs, metaalbedrijven, prefab-bedrijven en kozijnenleveranciers.

Henny Pries van Oosterpoort - nu in de rol van spreekstalmeester - keek samen met de deelnemers terug op de vorige co-makerdagen en wat er al bereikt is. Fons van de Klok en Laurens Grashof van Alferink Installatietechniek bespraken een voorbeeldproject en er worden een aantal stellingen besproken via Kahoot; het interactieve spelelement dat iedereen een goed beeld gaf over hoe de deelnemers denken over bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe tools en een online planningssysteem.

Rode draad van deze middag: ‘wat zijn de basisvoorwaarden voor succesvol co-makership en hoe zet je samen een stip op de horizon?’ Communicatie is hierbij het sleutelwoord! Of dit nu met of zonder gebruik van interactieve tools is. Communiceer! Zoek elkaar op! Of zoals Fons het zei: "Als partners werk je niet ‘onder elkaar’ maar ‘naast elkaar’."

Enkele uitspraken van co-makers over deze middag: "waardevol", "belangrijk", "goed om elkaar te zien". Dit is natuurlijk goed om te horen, want daar doen we het voor! In 2019 komt er weer een nieuwe co-makerdag voor co-makers die in een latere fase bij een bouwproject betrokken worden.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal