Positief besluit voor 2e fase bouw zorgzame buurt op Dekkerswald

Gisteravond is de gemeenteraad Berg en Dal akkoord gegaan met het opstellen van één omgevingsplan voor de transformatie naar de zorgzame buurt op Dekkerswald. Dat betekent dat het voor de initiatiefnemers nu mogelijk is om de bouw van 395 woningen op Dekkerswald in 2 fases uit te voeren, waarbij fase 2 start als aan vooraf vastgestelde criteria voldaan is. De initiatiefnemers ZZG zorggroep, gemeente Berg en Dal, woningcorporatie Oosterpoort en ontwikkelaar Van de Klok zijn blij met dit positieve besluit. Ze gaan nu vol enthousiasme door met de volgende stappen om voor eind 2024 met het concept omgevingsplan te komen.

Dank voor ieders inbreng en betrokkenheid

Daarnaast spreken de initiatiefnemers hun waardering uit voor de steun van de wethouders Irma van de Scheur en Alex ten Westeneind bij dit plan. Hun gedrevenheid en enthousiasme voor het plan, waarbij omkijken naar en zorgen voor elkaar de belangrijkste onderdelen zijn, maakt dat de initiatiefnemers nog sterker er samen voor willen gaan om de zorgzame buurt voor elkaar te krijgen. Ook willen de initiatief- nemers hun dank uitspreken aan de gemeenteraad, de klankbordgroep en de huidige bewoners voor hun positieve inbreng en kritische vragen tijdens dit proces. Dit heeft bij de projectbetrokkenen gezorgd voor nog meer scherpte en een beter plan van aanpak. Daardoor kan het concept nog beter aansluiten op de behoeftes van de huidige en toekomstige bewoners van Dekkerswald.

Aansluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij

"We zijn blij en opgelucht dat we nu voor beide fases toestemming en criteria hebben om door te gaan. We geloven heel erg in het concept van de zorgzame buurt. Het is een van de bouwstenen die bijdraagt aan een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor de maatschappelijke opgaven waar we allemaal mee te maken hebben. Wij, de initiatiefnemers, helpen de bewoners op weg. Door het scheppen van voorwaarden waardoor bewoners elkaar op allerlei manieren kunnen ontmoeten en samenwerken. Ook worden de aanwezige voorzieningen zoals de Kapel en de Serre ingezet. Daarmee kunnen de huidige en toekomstige bewoners samen de zorgzame buurt vormen, want een buurt waar we naar elkaar omkijken ontstaat immers niet vanzelf, dat moeten we met z’n allen doen.”
Angela Jansen, bestuurder ZZG zorggroep namens de initiatiefnemers

Hoe nu verder?

Het masterplan is in september 2023 goedgekeurd. Het positieve besluit zorgt ervoor dat de initiatiefnemers dit masterplan, voor de nieuwe ruimtelijke invulling van het gebied, nu verder in detail gaan uitwerken tot een concept omgevingsplan. Het is de bedoeling dat dit concept omgevingsplan eind dit jaar klaar is.

Op weg naar een zorgzame buurt

Dekkerswald bestaat al meer dan 100 jaar. In de tussentijd is er veel veranderd op het terrein en in de maatschappij. Mensen willen tegenwoordig anders wonen en oud worden. De zorg moet -ook in de toekomst- toegankelijk, beschikbaar en passend blijven en er is sprake van een groot woningtekort. Daarom zijn de initiatiefnemers een aantal jaar geleden met elkaar in gesprek gegaan om te onderzoeken hoe ze positief bij kunnen dragen aan deze ingewikkelde onderwerpen.
Dekkerswald in Groesbeek ontwikkelt zich van instellingsterrein tot een zorgzame buurt. Een plek waar mensen naar elkaar en de natuur omkijken, met elkaar activiteiten ondernemen en samen wonen in een natuurrijke omgeving. Want samen is er veel meer mogelijk. Zo kunnen mensen meer voor elkaar betekenen en kan iedereen meedoen. Ook kan de mooie, groene omgeving beter in stand worden gehouden, omdat alle bewoners gevraagd wordt om hieraan mee te helpen.

Meer informatie

Geïnteresseerden en betrokkenen blijven op diverse manieren op de hoogte, onder andere via de projectwebsite.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal