Akkoord op aanpassing stedenbouwkundig masterplan Dekkerswald Groesbeek

Gisteravond stemde de gemeenteraad van Berg en Dal in met het besluit om het stedenbouwkundig plan Dekkerswald te wijzigen. Initiatiefnemers ZZG zorggroep, woningcorporatie Oosterpoort, gemeente Berg en Dal en ontwikkelaar Van de Klok zijn blij om samen met inwoners en andere betrokkenen de volgende stappen te kunnen zetten in de transformatie naar een inclusieve woonbuurt. Een buurt waar mensen naar elkaar en de natuur omkijken én wonen in een groene omgeving.

In het stedenbouwkundig plan geven we op zorgvuldige wijze aandacht aan onder andere het faciliteren van de sociale verbinding, verkeersontsluiting, wonen, ontmoeten, geschiedenis van het terrein, duurzaamheid en hoe we omgaan met het behoud van de natuur.

Op weg naar een groene en zorgzame buurt

Dekkerswald in Groesbeek ontwikkelt zich naar een inclusieve woonbuurt: Wonen op Dekkerswald. Een plek waar mensen naar elkaar en de natuur omkijken, met elkaar activiteiten ondernemen en samen wonen in een groene omgeving. Want samen is er veel meer mogelijk. Zo kunnen we meer voor elkaar betekenen en kan iedereen meedoen. Ook kan de mooie, groene omgeving beter in stand worden gehouden, omdat we alle bewoners vragen om hieraan mee te helpen.

Samen maken we de groene en zorgzame buurt

We vinden het belangrijk om belanghebbenden bij deze ontwikkeling te betrekken én ruimte te geven om mee te denken. Vanaf het begin van het traject spraken we met diverse betrokkenen en belanghebbenden om bij hen op te halen wat een zorgzame buurt is en in april jl. hebben we een participatieavond georganiseerd. Met de opbrengst van deze bijeenkomsten hebben we het conceptplan verbeterd en ingelegd bij de gemeente.

We houden betrokkenen op diverse manieren op de hoogte onder andere via de website www.wonenopdekkerswald.nl

Dekkerswald sluit aan op ontwikkelingen maatschappij

Dekkerswald bestaat al meer dan 100 jaar. In de tussentijd is er veel veranderd op het park. Ontwikkelingen in de maatschappij staan niet stil. Mensen willen tegenwoordig anders wonen en oud worden, de zorg moet -ook in de toekomst- toegankelijk, beschikbaar en passend blijven en er is sprake van een groot woningtekort. Daarom zijn we met elkaar in gesprek gegaan om te zoeken hoe we positief bij kunnen dragen aan deze ingewikkelde onderwerpen. Hieruit volgde een intentieovereenkomst. De goedkeuring van de gemeente op het stedenbouwkundig plan, is een mooie mijlpaal om nu samen verder de groene en zorgzame buurt te realiseren. Een aantal zaken zoeken we nu verder uit en verwerken we waar mogelijk in de stappen die volgen: het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan. Voor meer informatie over de planning kijk op www.wonenopdekkerswald.nl

Wurck 7

Hoofdgebouw op Dekkerswald

Headerafbeelding

Dekkerswald vanuit de lucht

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal