Horstacker, Nijmegen
Horstacker, Nijmegen
Horstacker, Nijmegen
Horstacker, Nijmegen
Horstacker, Nijmegen
Horstacker, Nijmegen
Horstacker, Nijmegen
Horstacker, Nijmegen
Horstacker, Nijmegen
Horstacker, Nijmegen

Horstacker, Nijmegen

ReferentieBinnenstedelijkDuurzaamheidGroot onderhoud
Groot onderhoud 103 woningen

Van de Klok had als uitvraag meegekregen om in bouwteamverband de woningen op te waarderen naar energielabel B en tevens te voorzien van extra wooncomfort. Daarnaast was Van de Klok gevraagd mee te denken over het onderhoud aan de woningen in de toekomst en de veiligheid / gezondheid van de bewoners mee te nemen in de uitwerking van dit vraagstuk.

De werkzaamheden

De vele onderzoeken die zijn gedaan hebben geleid tot een definitief plan waarbij de nodige werkzaamheden aan zowel de buitenzijde van de woningen als in de woning hebben plaatsgevonden. De werkzaamheden in en aan de woningen zijn in bewoonde toestand uitgevoerd waardoor speciale aandacht voor de bewoners met hun eigendommen vereist was.

De werkzaamheden aan de binnenzijde bestonden uit:

  • vervangen CV-ketels voor HR-ketels
  • vervangen MV-unit door CO2 gestuurd ventileren
  • reinigen MV-kanalen en opnieuw inregelen systeem
  • aanbrengen rookmelders
  • isoleren kruipruimte


De werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning bestonden uit:

  • vervangen van de bestaande beglazing door HR++ beglazing
  • verwijderen van horizontale kozijndelen t.b.v. onderhoud in de toekomst
  • aanbrengen nieuwe draairamen
  • aanbrengen nieuwe voor- en achterdeuren
  • schilderen van alle overige houten onderdelen
;
Installatie-adviseur
HeRe Projecten
Realisatie
Van de Klok Bouw & Ontwikkeling
Oplevering
Q4 2015