Uitbaggeren Jachthaven
Uitbaggeren Jachthaven
Uitbaggeren Jachthaven
Uitbaggeren Jachthaven
Uitbaggeren Jachthaven

Uitbaggeren Jachthaven, Geldermalsen

ReferentieBinnenstedelijkSanering

De vaardiepte in de jachthaven was dusdanig teruggelopen, dat er hoognodig gebaggerd diende te worden. Van de Klok Milieu heeft voor de afzet van de vrijkomende baggerspecie gezorgd.

Realisatie
Van de Klok Milieu