Uitbaggeren kanaal, Wijchen
Uitbaggeren kanaal, Wijchen
Uitbaggeren kanaal, Wijchen
Uitbaggeren kanaal, Wijchen
Uitbaggeren kanaal, Wijchen
Uitbaggeren kanaal, Wijchen

Uitbaggeren kanaal, Wijchen

ReferentieOverige locatieSanering

Het uitbaggeren van dit kanaal was hoognodig, Van de Klok Milieu regelde de inname van vrijkomende baggerspecie, en liet transporteurs dit vervoeren naar een nieuwe locatie.

Realisatie
Van de Klok Milieu